Özel Akşam Liselerinin Kuruluşu ve Önemi

Özel akşam liselerine tarihine bakacak olursak ilk defa 2003 yılında, gündüz orta öğretim kurumlarında devam edemeyen öğrencilere ve orta öğretime devam edemeyen öğrencilere lise bitirme imkanı tanımak için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir yönetmeliğe bağlı olarak kurulup resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş okullardır.

Özel akşam liseleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, şahıs yada firmalar tarafından kurulan okullardır. Ücrete tabidir.

Yıllara göre akşam liseleri yönetmeliklerinde bazı değişiklikler olsa da 2012/13 eğitim ve öğretim yılı sonunda akşam liselerinin sınavlarını merkezi sistem olarak milli eğitim bakanlığı kendisinin yapacağını duyurması üzerine akşam liseleri yavaş yavaş boşaldı ve kapandı.

Bir çok maduriyetlerin yaşanması, örgün eğitim hakkını kaybederek eğitim-öğretim dışına çıkan öğrencilerin sayısının çok fazla olması  ve aşırı talep nedeni ile 2014/15 eğitim ve öğretim yılında milli eğitim bakanlığı bu tutumundan vaz geçerek, akşam liseleri yönetmeliğinde değişikliğe giderek, sınav yapma hakkını her akşam lisesinin kendi  bünyesinde yapmasına karar verince özel akşam liseleri yeniden açılmaya başlandı.

Aslında özel akşam liseleri halk arasında pek bilinen bir okul türü değildir. Bu sebeptendir ki örgün eğitim hakkını kaybeden öğrenciler genellikle Milli Eğitim Bakanlığının Açık Öğretim Lisesine yazılarak lise mezunu olmaya çalışırlar.

Günümüzde özel akşam liseleri çok rağbet gören, sayılar günden güne artan, fiyatları gündüz eğitim ve öğretim veren özel liselerden oldukça düşük ve mesai saatleri sonrası eğitim ve öğretim veren okul türüdür.

Peki.. özel akşam liseleri kimlere okuma ve lise mezunu olma hakkı tanıyor..

Örgün eğitim hakkını kaybedenler, orta öğretimi ara sınıflarda bırakmak zorunda kalanlar,  12. Sınıfta beklemeli olan öğrenciler, hiç orta öğretime kayıt olmamış ancak yaşı 18’i doldurmuş öğrencilerin bu süreçten sonra okuyabileceği, lise diploması alabileceği iki okul türü kalıyor.

Bunlardan birisi Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, Açık Öğretim Liseleri, diğeri Özel Akşam Liseleri.

Açık öğretim liseleri kredili sistemdir. Yıl boyunca 3 tane sınav açar. Öğrenciler bu sınavlardan kredi toplayarak mezun olmaya çalışırlar. Ancak yüz yüze eğitimin olmadığı, merkezi sınavın yapıldığı, öğrencilerin kendi bilgi ve becerileri ile kredi toplayıp mezun olmaya çalıştıkları okul türüdür.

Dolayısı ile açık öğretim liselerinde mezuniyet oldukça uzun yıllar sürer..

Akşam liselerin de ise  geçme sistemi vardır. Eğitim ve öğretim yüz yüzedir. Sınavlar her akşam lisesinin kendi bünyesinde yapılır. Dolayısı ile öğrencinin başarılı olması durumunda başladığı sınıfa göre her sene bir sınıf geçerek mezun olur.

Ders başlama saatleri akşamları mesai saati sonrasıdır. Bu saat her akşam lisesine göre farklılık gösterse de genellikle akşamları saat 17:00 de başlar.

Akşam Lisesi dersleri nelerdir:

Akşam liselerinde  bakanlıkça uygun görülen haftalık ders çizelgeleri ve programlar çerçevesinde ki ve her okulun ayrıca kendi seçtiği seçmeli dersler verilmektedir.

 

9. Sınıf-Zorunlu Dersler

10.Sınıf- Zorunlu Dersler

11. Sınıf- Zorunlu Dersle

12.Sınıf- Zorunlu Dersler

FİZİK

FİZİK

DİL ANLATIM

DİL ANLATIM

KİMYA

KİMYA

T.C İNKİLAP TARİHİ

DİN KÜLTÜR VE AHLAK

BİYOLOJİ

BİYOLOJİ

FELSEFE

YABANCI DİL

SEÇMELİ DERS

TÜRK EDEBİYATI

DİN KÜLTÜR ve AHLAK

TRAFİK İLK YARDIM

TÜRK EDEBİYATI

DİL ANLATIM

YABANCI DİL

GÖRSEL SANATLAR

DİL ve ANLATIM

TARİH

GÖRSEL SANATLAR

BEDEN EĞİTİMİ

TARİH

COĞRAFTA

BEDEN EĞİTİMİ

SEÇMELİ DERS

COĞRAFYA

DİN KÜLTÜR ve AHLAK

SEÇMELİ DERS

SEÇMELİ DERS

DİN KÜLTÜR ve AHLAK

YABANCI DİL

SEÇMELİ DERS

SEÇMELİ DERS

SAĞLIK BİLGİSİ

GÖRSEL SANATLAR

SEÇMELİ DERS

SEÇMELİ DERS

YABANCI DİL

BEDEN EĞİTİMİ

SEÇMELİ DERS

SEÇMELİ DERS

GÖRSEL SANATLAR

SEÇMELİ DERS

SEÇMELİ DERS

SEÇMELİ DERS

BEDEN EĞİTİMİ

SEÇMELİ DERS

SEÇMELİ DERS

SEÇMELİ DERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şimdi Akşam Liselerinin Detaylarına bir bakalım..

Akşam liseleri nedir. Akşam liselerinde kimler okur. Akşam liseleri kaç yıldır. Kayıt tarihleri nedir. Askerlik tecil edilir mi. Fiyatları nedir.  Kayıt olmak için gerekli belgeler nelerdir. Örgün eğitimden akşam liselerine geçilir mi, geçilirse geçiş şartları nedir.  Açık öğretim lisesinden, özel akşam lisesine geçilir mi, geçiş şartları nedir. Yaş sınırlaması varmıdır. Akşam lisesi mezunu üniversite sınavına girebilir mi.

Akşam liselerinde sınavlar nasıl yapılır. Akşam liselerinde kredili sistemmi sınıf geçme  sistemi mi vardır. Akşam liselerinde istediğimizde öğrenciliğimizi dondurabilirmiyiz, başka akşam lisesine geçebilirmiyiz, açık öğretim lisesine  kayıt olabilirmiyiz.

-Yukarıda da açıkladığımız gibi özel akşam liseleri, şahıs yada firmalarca kurulan özel okullardır. Milli eğitim bakanlığına bağlıdır.

- Akşam liselerinde örgün eğitim hakkını kaybedeneler, lise eğitimini ara sınıflarda yarıda bırakanlar, 12. Sınıfta beklemeli öğrenci olanlar, hiç lise eğitimine başlamamış ve 18 yaşını doldurmuş olanlar, açık öğretim lisesi öğrencileri kayıt olabilir.

- Akşam liseleri dört yıldır.

- Akşam liselerinde kayıtlar haziran temmuz gibi başlar ve ekim ayının 15’ne kadar devam eder.

- Akşam lisesi öğrencisi askerliğini 22. Yaşının son gününe kadar tecil ettirebilir.

Detayı inceleyiniz: https://www.umutaksamlisesi.com/sayfa-askerlik-tecil-belgesi-60.html

-Akşam liseisi fiyatları  vadeli yada peşin ödenmesine göre okuluna göre, fiziki şartlarına göre, kontenjan sayısına göre ve bulunduğu ilçeye göre farklılık göstermektedir.

-Akşam liselerine kayıt olmak için erkek öğrenciler için askerlikle ilişiği yoktur belgesi, örgün eğitim lisesinde kaydı olan öğrenciler için nakil yolu ile e-okul sistemi üzerinden,  açık öğretim lisesi öğrencileri için ise açık öğretim liselerinden alacakları tasdikname ile,  ilk defa lise eğitimine başlayacaklar için orta öğretim mezuniyet belgesi, kimlik fotokopisi, 18 yaşından küçükler için veli, 2007/2008 yılından önce lise eğitimine ara vermiş öğrenciler için tasdikname, not çizelgesi yada transgript gerekmektedir.

- Örgün eğitimde öğrenim gören bir öğrenci örgün eğitim hakkını kaybederse yaş sınırı aranmaksızın akşam lisesine geçebilir. Öğrenci eğer 18 yaşını doldurmuş ise örgün eğitim hakkını kaybetmeden de akşam lisesine geçebilir.

- Özel akşam liselerinde bazı durumlarda yaş sınırlaması aranmaz.

Örgün eğitim hakkını kaybeden öğrencilerde yaş sınırı aranmaz.

Açık öğretim lisesinden tasdikname alarak akşam lisesine geçen öğrencilerde yaş sınırı aranmaz.

Kimler akşam lisesine kayıt olamaz: Ortaöğretim sonu öğrenci direk akşam lisesine başlayamaz. Lise de bir sene sınıfta kalan öğrenci akşam lisesine geçiş yapamaz. Lise de bir sene sınıfta kalmış, ikinci sende lise eğitimini yarıda bırakmış ya da devamsızlıktan kalmış öğrenci eğitim ve öğretim dönemi sona ermeden örgün eğitim dışına çıkmayacağı için akşam lisesine geçiş yapamaz.

Özel akşam lisesinden mezun olan bir öğrenci üniversite sınavları başta olmak üzere tüm kamu ya da özel kurum ve kuruluşların lise mezunu olan kişiler için açtığı sınavlara girebilir.

-Özel akşam liseleri dört yıldır.9.Sınıfta akşam lisesine başlayan bir öğrenci başarılı olması durumunda her sene bir sınıf geçerek 4. Yılın sonunda mezun olur.

-Özel akşam liselerinde kredili sistem yoktur. Sınıf geçme sistemi vardır. Eylül ayında okulların  ile başlayan lise eğitim süreci haziran ayında son bulur ve bu süreçte bir sınıf geçilir.

-Örgün eğitimden akşam lisesine geçmek isteyen bir öğrenci, önceki okulunda hangi sınıfta bıraktı yada ara verdi ise akşam lisesinde de yine aynı sınıftan başlar.

-Açık öğretim lisesi öğrencisi akşam lisesine geçmek isterse, açık öğretim lisesindeki topladığı kredilerin karşılığı olan sınıflara geçebilir.

Detaylarını inceleyiniz: https://www.umutaksamlisesi.com/hizmet-kredinize-gore-sinif-belirleme-6.html

-Burada çok önemli bir detayı atlamamak gerekir. Açık öğretim liselerinde iki bölüm vardır. Birincisi düz açık öğretim lisesi, ikincisi ise Mesleki açık öğretim lisesi. Akşam liselerinde alan yada dal olamadığı için Mesleki açık öğretim lisesinden akşam lisesine bir öğrenci geçerken meslek derslerinden aldığı krediler hesaba katılmaz.

Peki… Akşam lisesinde okuyan bir öğrenci isterse tekrar açık öğretim lisesine geçebilir mi, kaydını dondura bilir mi, başka bir akşam lisesine geçebilir mi.

Detayları inceleyiniz: https://www.umutaksamlisesi.com/haber-Ogrencilik--sonlandirma-dondurma-beklemeye-alma--130.html

Bu yazımda akşam lisesi nedir. Detayları nedir anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan tüm sorular için bizimle 0216 415 00 83 – 0543 399 78 74 numaralı telefonlardan, info@umutaksamlisesi.com

 adresimize mail atarak, https://www.umutaksamlisesi.com/ sayfamızı inceleyerek, youtube kanalımızı takip ederek https://www.youtube.com/channel/UC9vEyVReHW5V3qq3bBk5s2w/nyGGyN

Facebook hesabımızdan: https://tr-tr.facebook.com/umutaksamlisesi, Twitter hesabımızdan: https://twitter.com/umutaksamlisesi, instegram hesabımızdan: https://www.instagram.com/umutaksamlisesi/ takip edebilirsiniz.

Şubelerimiz: ÇAĞIN ANADOLU LİSESİ: www.caginanadolulisesi.com

                        ÇAĞIN AKŞAM LİSESİ: www.caginaksamlisesi.com

 

 

 

 

umut aksam lisesine kayit olmak için hemen arayiniz