Öğrencilik sonlandırma, dondurma, beklemeye alma,

Öğrencilik  sonlandırma, dondurma, beklemeye alma,

Her öğrenci okulumuza kayıt olurken, Milli Eğitim bakanlığı tarafından düzenlenen bir sözleşme akdi ile öğrenci (öğrenci 18 yaşından küçükse velisi) ve okul ile karşılıklı imzalanarak düzenlenir.

Bu sözleşmede; öğrencinin hangi dönem ve hangi sınıfa kayıt olduğu, kayıt miktarı, ödeme miktarı, taksit tutarları, ödeme günleri, peşinat verip vermediği ve öğrenci yada velisinin genel bilgileri belirtilir.

Bu sözleşme 15. Maddeden oluşur. Kurumlar isterlerse özel hususlar da ekleyebilirler.

Yine bu sözleşmede Özel Akşam Liselerini bağlayan maddeleri ele alacak olursak,

 

  • Öğrencinin bir sonraki eğitim öğretim yılında okula devam etmek istemesi durumunda, yukarıda Ödeme Bilgileri Bölümünde Öğrenci İçin Belirlenen Öğrenim Ücreti” üzerinden artış yapılacaktır.

Örnek: Öğrenci 10. Sınıfta 4.000.00 TL ye kayıt oldu ise, öğrenci yeni dönem 11.sınıfa devam edecekse artış kayıt ücreti üzerinden yapılacaktır.

Yıllık artış neye göre yapılır.

Kayıt sözleşmesinin 2. Maddesinde yer alan

  • Okulun ara sınıflarının eğitim ücreti, bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücrete (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 artış; okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise, öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine, (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 artış yapılarak hesaplanır.

Örnek: 10. Sınıfa 3.000.00 TL den kayıt oldu ise x Y.İ-ÜFE+TÜFE + %5 ekleyerek belirlenir.

Ama biz Özel umut Akşam lisesi olarak, günümüz ekonomik şartları da göz önünde bulundurarak  bu

Oranı %10 olarak sınırlandırdık.

Yine kayıt sözleşmesinin 8. Maddesin de yer alan

  • Kurumumuz, çalışma takviminde belirtilen ders yılı sonunda ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir.

Yani ödemelerini hiç ödemeyen, yarım ödeyen, gününde ödemeyen öğrencilerin kayıtlarını yenilememe hakkı vardır.

Öğrenciliğin iptali: Kayıt Sözleşmesinin 9. Maddesinde yer alan:

  • MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56 ncı maddesi hükümlerince; eğitim ve öğretim yılı başlamadan kurumumuzdan ayrılanlara, öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin %10 nu ödemek zorundadır.
  • Örnek: 5.000.00 tl ye kayıt olan bir öğrenci eğğitim ve öğretim süreci başlamadan kaydınmı iptal ederse kayıt ücretinin %10 nu olan 500.00 TL yi ödemek zorundadır.
  • Eğitim ve öğretim yılı başladıktan sonra geçerli bir mazeret bildirerek kurumumuzdan ayrılanlara ise öğrencinin ödeyeceği yıllık ücretin %10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı öğrenci veli/vasisine iade edilir.

Yani eğitim ve öğretim süreci başladıktan sonra okulumuzdan ayrılmak isteyen öğrenci kayıt ücretinin %10 nu + eğitim ve öğretim gördüğü aylar ve günler hesaplanarak ödeme yapar.

Öğrencinin kayıt yenilememe, başka bir akşam lisesine nakil olma, öğrenciliğini süresiz dondurmaya, beklemeye almaya, tasdikname alarak ayrılmaya vb. gibi hakalarıda vardır.

Öğrenci eğitim ve öğretim gördüğü okulda, yeni dönem için isterse kayıt yenileme yapmayabilir.

İsterse başka bir akşam lisesine nakil yolu ile gidebilir.

İsterse tasdikname alarak açık öğretim lisesine gidebilir.

İsterse süresiz olarak kaydını dondurabilir ve yine istediği bir eğitim ve öğretim döneminde kayıt yenilemesi yaparak aktif hale getirebilir.

Yine öğrenci kurumumuza kayıt olup peşinat yada bir miktar ödeme yapıp sonra okulunu askıya almak isterse, kurumumuza ödediği miktar yeni eğitim ve öğretim döneminde kayıt yenilemede yeni dönem ücretinden düşülerek hesaplanacaktır.

 

umut aksam lisesine kayit olmak için hemen arayiniz