Mesleki Eğitim Merkezlerinden akşam lisesine geçiş. Mesem

Mesleki eğitim kmerkezi (Mesem) nedir?

Mesleki eğitim merkezleri en az ortaokul ya da imam hatip ortaokulu mezunu öğrencilerin meslek edinmek amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan meslek edindirme merkezleridir.

Ayrıca Mesleki eğiitm merkezlerine örgün eğitim liselerinde okuyan öğrencilerde geçiş yapabilir. Ancak örgün eğitim liselerin de okuyan öğrenci 9. Sınıfta iken Mesem’e geçerse yine 9. Sınıftan, 10. Sınıfta iken Mesem’e geçerse 10. Sınıftan, 11 ve 12. Sınıfta iken Mesem’e geçerse yine 10. Sınıftan başlar.

Mesleki Eğitim Merkezlerinden Akşam lisesine geçiş işlemleri.

mesemden aksamlisesine geciniz daha kolay lise emzunu olunuz umut aksam lisesi

Mesleki eğitim merkezlerinden akşam lisesine geçiş yapabilirsiniz. Mesleki eğitim merkezine kayıt olurken, ortaöğretim mezunu iseniz diplomanızla, herhangi bir örgün eğitim yada akşam lisesine kayıtlı iseniz, tasdikname ile kayıt olursunuz.

Meslek edindirme merkezlerinin sınıfları akşam lisesi sınıflarına denk değildir.

Örnek: Meslek edindirme merkezinde 11. Sınıfta iseniz, akşam lisesine nakil olurken 11. Sınıftan nakil olamazsınız. Çünki mesem in özel akşam liselerine denkliği yoktur.

Meslek edindirme merkezlerinden özel akşam lisesine geçerken, meşem’e kayıt olmak için örgün eğitim lisenizden aldığınız tasdiknamede hangi sınıfta iseniz, özel akşam lisesine de o sınıftan kayıt olursunuz. Mesem de olduğu gibi yıl kaybı olmaz.

Örnek: Örgün eğitim lisesinde 11. Sınıfta iken meslek edindirme merkezine kayıt oldunuz. Sizi yönetmelikleri gereği 10. Sınıfa almak zorundalar. Siz bir ya da iki ay sonra meslek edindirme merkezinden ayrılarak özel akşam lisesine kayıt olmaya karar verdiniz. Bu durumda lise 11. Sınıftan devam edersiniz.

Özetleyecek olursak, öğrenci istediği zaman Mesleki eğitim merkezinden özel akşam lisesine geçiş yapabilir.

Mesleki eğitim merkezinde hangi sınıfta olursa olsun, Örgün eğitimden aldığı ve Mesem’e kayıt olmak için verdiği tasdiknamede hangi sınıfta ise, özel akşam lisesine geçişte yine aynı sınıftan başlar ve yıl kaybı olmaz.