Umut Akşam Lisesi – Ümraniye Özel Umut Akşam Lisesi Eğitir, Öğretir, Mezun Eder.

Ümraniye Özel Umut Akşam Lisesi Eğitir, Öğretir, Mezun Eder.

Ümraniye Özel Umut Akşam Lisesi Eğitir, Öğretir, Mezun Eder.

Ülkemizde yaklaşık 25 milyon öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Bu öğrencilerin 6,5 milyonu örgün eğitim hakkını kaybeden ve Meb. Açık öğretim liselerine kayıt olan öğrencilerdir. Bununla birlikte hiç liseye kayıt olmamış yada lise eğitimini yarıda bırakarak devam etmemiş hiçbir lisede kaydı olmayan 1 milyona yakın öğrenci vardır.

Günümüz şartların da üniversite mezunu bir kişinin iş bulma olasılığı çok düşük iken, lise mezunu olmayan bir bireyin iş bulma olasılığı yok denecek azdır. Bu durumun geçte olsa farkına varan öğrenciler örgün eğitim haklarını kaybettikleri için açık öğretim lisesine yazılarak lise eğitimlerini tamamlamaya çalışırlar.

Aslında Özel Akşam Liseleri örgün eğitim veren özel yada kamu liselerinden hiçbir farkı olmayan, sadece ders saatleri akşamları mesai saatinden sonra olan okullardır. Ancak halk tarafından pek de bilinmeyen okul türleridir.

İnternet ortamında Özel Akşam liseleri ile çıkan yalan ve yanlış haberlerin çok olması nedeni ilede öğrenci adaylarının kafalarının çok karışık olması, dolayısı ile bir güvensizlik ortamı oluşmasına sebep olmaktadır.

Oysa Özel Akşam Liseleri de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını ve yönergelerini uygulayan, özel teşebbüslerdir.

Açık öğretim liselerinde eğitim yüz yüze değildir. Kişililerin kendi çalışmaları ve becerileri ile merkezi sistem ile yapılan sınavlardan başarılı olarak mezun olmaya çalışırlar. Oysa ki akşam liselerinde eğitim ve öğretim yüz yüze olduğu için, öğrencilerin anlama ve kavrama olasılığı daha yüksektir. Bilmediği yada takıldığı konuları öğretmenine sorarak karşılıklı tartışarak eğitim ve öğretim aldığı için başarılı olma oranı oldukça yüksektir.

Açık öğretim liselerinde mezun olmak için yıllarca devam eden öğrenci, Özel akşam liselerinde başarılı olması durumun da her yıl bir sınıf geçerek 9. Sınıftan başlayan öğrenci 4. Yılın sonunda, lise 10. Sınıftan başlayan öğrenci 3. Yılın sonun da, lise 11. Sınıftan başlayan öğrenci 2. Yılın sonunda, lise 12. Sınıftan başlayan bir öğrenci 1. Yılın sonunda mezun olur.

Ümraniye Özel Umut Akşam Lisesimiz de bu alanda uzun yıllardır eğitim ve öğretim veren, başarı seviyesi oldukça yüksek, güvenilir, deneyimli ve binlerce mezun vermiş bir okuldur.

Özel Akşam liselerin de sınıflar neye göre belirlenir.

Özellikle ve öncelikle öğrencilerin internette okudukları gerçek olmayan ve gerçekmiş gibi bizden de ara ara talep ettikleri bazı konulara açıklık getirelim.

Parası ne kadarsa ödeyeyim, bana diplomamı verin.

1 senede mezun olmak istiyorum.

En kısa sürede mezun olmak istiyorum vb. gibi talepler.

Özel akşam liseleri de örgün eğitim de olduğu yönetmeliklere bağlı, müfredata bağlı, yıllık planlara bağlı,e-okul sistemine bağlı,  başarılı olması durumunda her sene ancak 1 sınıfın geçilebileceği okullardır.

Bu Okullarda öğrenci olabilmek için öncelikle şartlarınız uygun olması gerekir.

Bu şartlar;

Öğrenci ya örgün eğitim de 2 sene sınıfta kalarak, örgün eğitim hakkını kaybedecek, yada 18 yaşını doldurmuş olacak.

Buna göre;

Hiç lise eğitimi almamış bir öğrenci adayı 18 yaşını doldurmuş ise direk özel akşam liselerine kayıt yaptırabilir.

Bir öğrenci örgün eğitime devam edip ancak çeşitli sebeplerden dolayı arasınıflarda bırakmak zorunda kaldı ise ve yaşı 18’i dodlurmuş ise nakil yolu ile özel akşam lisesine e-okul üzerinden nakil alınarak kaldığı sınıftan devam ederek ve her sene bir sınıf geçerek mezun olabilir.

Öğrenci açık öğretim lisesinde öğrenci ise;

0-47 kredi 1. Sınıf

48-95 kredi 2. Sınıf

96-143 kredi 3. Sınıf

144-192 kredi 4. Sınıf olarak kayıt olur.

Ancak açık öğretim lisesi mesleki bölümde okuyan öğrencilerin meslek derslerinden (alan kredisi) alınan kredilerin akşam liselerinde bir karşılığı olmaz. Asıl olan Ortak+ Seçmeli ders kredileridir.

Sizlerinde Ümraniye Özel Umut Akşam Lisesini tercih edeceğinizi umut eder, başarılar dileriz.

 

umut aksam lisesine kayit olmak için hemen arayiniz